გულებში რწმენის სხივის გამაღვივებელი, ნდობისა და უსაფრთხოების მიმნიჭებელი მათთვის, ვინც მას შეეფარება, მორწმუნეთათვის სასჯელისა და რისხვისგან მფარველობის გარანტი