प्रेषित मुहम्मद (शांतता आणि त्याला शिक्षा झालीच) – तुम्हाला माहिती पाहिजे हा मनुष्य! मराठी