הדרכתו של הנביא מוחמד עליו השלום בקרבות נגד האויבים