Ալլահի առաքյալ Մուհամեդը – Դոկտոր Աբդուլ-Ռահմեն Էլ-Շիհա