Ыйман негиздеринин шархы

Бул китепте Ислам дини  анын негиздери  Ислам акыйдасынын негиздери жана максаттары сыяктуу диндин негизги темаларын баяндайт

PDF