Сахабалардын артыкчылыгы жана акысы тууралуу чындык Аллах алардан ыраазы болсун

Сахабалардын даражасын  артыкчылыгын  өзгөчөлүгүн жана үммөттүн аларга болгон милдетин мусулмандарга жеткирүү  Ошондой эле Ахлу суннанын сахабалар тууралуу ишенимин баяндап  Рофида сыяктуу агымдардын туура эмес ишенимдеринен кайтаруу

PDF