Мухаррам айында нафил орозо кармоонун артыкчылыгы – Абу Закария Мадани

Макалада Мухаррам айынын артыкчылыгы жана ал айда нафил орозо кармоонун өзгөчө сооптуулугу баяндалат  Ошондой эле  бул уулу айда бидъат амалдардан алыс болууга эскертет

PDF