Маликул Азийм – Аллахка мактал

Талантуу акын жана жазуучу Садык Гавай калеминен жаралган бул саптар Кыргыз Ислам Адабиятында чоё окуя болгонун эч ким четке какпаса керек  Аллах тааланын улуулугун  кудуретин жеткен чеберчилик менен даёктаган бул чыгарма Кыргыз адабиятында азырынча ркърдъй жалгыз

PDF