Курмандык чалуунун өкүмдөрү

Адамдардын көбү курмандыктын эти алганды жакшы көрөт  бирок өздөрү курмандык кылышпайт  Мунун себеби алар курмандык чалуунун сооп-сыйлыгын толук билишпегендигинде  Макаланын максаты  адамдарга курмандыктын пайдаларын  өкүмүн жана курмандык чалуунун жол-жобосун үйрөтүү

PDF