Ислам шашны товч агуулга буюу үнэн бодит зүг чиг

Ислам шашны товч агуулга буюу үнэн бодит зүг чиг [PDF]

Ислам шашны товч агуулга буюу үнэн бодит зүг чиг [PDF]

Энэхүү Исламын гарын авлага нь лалын шашинтнууд, мусульманчууд (лалын шашинтнууд), Ариун Коран судар (Коран) судрыг ойлгохыг хүсдэг мусульман бус хүмүүст зориулагдсан болно.

Энэ гарын авлагын зарим сэдвүүд

– Ислам бол жинхэнэ шашин гэдгийг нотлох баримт
– Ариун Коран судар бол бурхны үг гэдгийг нотолж байна
– Ариун Коран судар дахь шинжлэх ухааны гайхамшгууд (шинжлэх ухааны зурагтай)
– Яагаад Мухаммед (ﷺ) үнэхээр бурхнаас илгээсэн бошиглогч юм бэ?
– Диваажинд орох гэх мэт Исламын зарим ашиг тус
– Исламын тухай ерөнхий мэдээлэл
– Итгэлийн багана
– Исламын тухай зарим буруу ташаа ойлголтыг засах
– Исламын шашинд эмэгтэйчүүдийн байр суурь
– Исламын терроризмын талаар юу гэж хэлдэг

Энэхүү гарын авлагын зарим онцлог

– 43 зураг (39 нь өнгөт)
– Мэдээлэл, лавлагаа, ном зүйгээр баялаг
– Олон профессор, сайн боловсролтой хүмүүс хянаж, засварласан
– Товч бөгөөд уншихад хялбар боловч шинжлэх ухааны олон мэдлэгийг агуулсан

Номыг татаж авах

PDF (4.6 MB)