Ислам жана кылыч

Мусулман даавтчыларынын максаты ыйман болсо  анда эмнеге алар ааламга бет алган учурда курал кътършп  жоокер – дааватчы болуп чыгышат деген мыйзам ченемд суроо бар  Бул суроого жооп алуу чн Шамсуддин Абдыкалык уулунун ушул макаласын окуп чыгууну сунуш кылабыз

PDF