Зул-Хиджа айынын алгачкы он күнү

Бул макаланын максаты – Зул-Хиджа айынын өзгөчөлүгүн жана анын алгачкы он күнүндө аткарылуучу амалдарды окурмандарга жеткирүү

PDF