Жаафар ибн Абу Талип

“ыргыздарда Жаафар деген ат кезикпейт  “Жапар”  “Жапаркул” деген ысымдар болсо  Аллах тааланын “Аль Жаббар” Каардуу деген ысымынан улам коюлуп келет Ал эми  пайгамбарыбыздын Жаафар деген сахаабасы жънндъг мына бул икаяны окуган мусулман ата-энелер “эгер уул кърсък атын албетте  Жаафар койобуз” деп ниет кылып жиберишсе ажеп эмес”

PDF