ΑΡ-ΡΑΧΕΙΚ ΑΛ-ΜΑΧΤΟΥΜ Το Σφραγισμένο Νέκταρ Το βιβλίο Αλ-Ραχείκ Αλ-Μαχτούμ είναι ολόκληρη η βιογραφία του Προφήτη Μωχάμμαντ (Μωάμεθ) για όποιον θέλει να ακολουθήσει την ιστορία του καλύτερου ανθρώπου στον κόσμο